να αυξηθεί η χρήση βιοκαυσίμων ώστε μέχρι το 2020 το 10% των μεταφορικών μέσων να κινούνται με τέτοια καύσιμα.